Usługi informatyczne

USŁUGI INFORMATYCZNE KRAKÓW - FIRMY INFORMATYCZNE W KRAKOWIE - SERWIS KOMPUTEROWY KRAKÓW - PROJEKTOWANIE STRON - POZYCJONOWANIE

mOOm - Outsourcing IT:

 

Zapraszamy na autorskie szkolenie z bezpieczeństwa IT
systemów operacyjnych i sieci komputerowych:

BEZPIECZEŃSTWO SIECI
METODY PRZEŁAMYWANIA ZABEZPIECZEŃ

UWAGA!!! OBECNIE SZKOLENIA NIE SĄ PROWADZONE!!!

Cel szkolenia:
Szkolenie z bezpieczeństwa sieci komputerowych i systemów operacyjnych adresowane jest do następujących osób: administrator bezpieczeństwa IT, administrator systemu Windows, administrator Linux, kierownik działu IT, a także programista serwisów webowych.

Celem szkolenie bezpieczeństwo jest przedstawienie metod penetracji sieci, identyfikowania zasobów sieciowych i przełamywania zabezpieczeń wraz z późniejszą eskalacją uprawnień, metod atakowania i ochrony aplikacji webowych, aspektów związanych z bezpieczeństwem sieci bezprzewodowych. Uczestnicy szkolenia poznają nie tylko sposoby działania agresorów, ale także metody obrony przed włamaniami oraz sposoby identyfikacji intruza dzięki analizie powłamaniowej.

Szkolenie Bezpieczeństwo sieci - metody przełamywania zabezpieczeń zawiera szereg praktycznych przykładów, rozbudowana część warsztatowa przedstawia najczęściej wykorzystywane przez intruzów narzędzia i scenariusze działania.

Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli stopniowo, wykorzystując zdobytą podczas wykładów i warsztatów wiedzę, próbować przełamać zabezpieczenia sieci testowej.

Wymagania wstępne:
Przynajmniej podstawowa znajomość środowiska sieci komputerowych, a także protokołów TCP/IP. Wymagana jest również wiedza w administracji systemami operacyjnymi Linux i Windows oraz podstawy konfiguracji urządzeń sieciowych.

Program szkolenia:

 1. PODSTAWY BEZPIECZEŃSTWA SIECI I SYSTEMÓW
  • Pojęcia podstawowe:
   • haker
   • cracker
   • lamer
   • phreaker
   • script kiddies, etc.
  • Podstawowe zasady bezpieczeństwa
 2. ANATOMIA ATAKU:
  • Rekonesans
  • Skanowanie
  • Enumeracja
  • Przełamanie zabezpieczeń
  • Eskalacja uprawnień
  • Rozszerzanie wpływu
  • Zacieranie śladów
 3. MODA AGRESORA:
  • Google Hacking
  • Phishing
  • Pharming - ataki DNS Cache poisoning
 4. POKONYWANIE ZABEZPIECZEŃ SYSTEMÓW OPERACYJNYCH
  • Hacking Windows
  • Hacking Linux
 5. ATAKOWANIE I OCHRONA APLIKACJI WEBOWYCH
  • Ataki na serwery WWW
   • Obsługa błędów i warunki brzegowe
   • Manipulacje parametrami wejściowymi
   • Path traversal
   • Doklejanie komend
   • Session fixation
   • Buffer overflow
   • Format strings
   • Ataki na protokoły szyfrujące
   • Włamania za pomocą skryptów CGI
   • Przepełnienie bufora
   • HTML Injection
   • SQL Injection
   • Cross-Site Scripting XSS
   • CMS Content Management System - Panele administracyjne
   • Ataki na sesje
   • Ataki na forum internetowe
  • Bezpieczna konfiguracja serwera webowego
  • Bezpieczne programowanie - zasady dobrej praktyki
 6. BEZPIECZEŃSTWO SIECI LOKALNEJ
  • Podsłuchiwanie - Sniffing
   • IP Based Sniffing
   • MAC Based Sniffing
   • ARP Based Sniffing
   • Public ARP Based Sniffing
  • Sniffowanie sieci przełączanej
   • Man In the Middle
   • Mac flooding
   • DoS - Denial of Service
   • Hijacking
   • Cloning
  • Atak od wewnątrz - uruchamianie usług zdalnych poprzez firewall
 7. WYKRYWANIE ATAKÓW
  • Firewalle - zapory ogniowe
  • Systemy wykrywania włamań IDS / IDP / IPS
   • IDS hostowy
   • IDS sieciowy
   • Compromissing IDS – Jak omijać systemy wykrywania włamań
  • HoneyPot
  • HoneyNet
  • Kontrola integralności danych
  • Zarządzanie logami
 8. ANALIZA POWŁAMANIOWA
 9. BEZPIECZEŃSTWO SIECI BEZPRZEWODOWYCH
  • Wprowadzenie – podstawowe informacje
  • Techniki zabezpieczania sieci bezprzewodowych
  • Dostęp do sieci SSID
  • Filtracja na poziomie adresów MAC
  • Omówienie mechanizmów bezpieczeństwa:
   • WEP
   • 802.1X
   • WPA
   • WPA-PSK
   • WPA2
   • WPA2-PSK
  • Wardriving i warchalking - wyszukiwanie sieci bezprzewodowych
  • Włamania do sieci bezprzewodowych - bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej
  • Łamanie haseł WEP
 10. AUDYT BEZPECZEŃSTWA
  • Testy penetracyjne
  • Analiza konfiguracji systemów operacyjnych, systemów zabezpieczeń, baz danych, aplikacji
  • Kontrola procedur i polityki bezpieczeństwa
 11. TOP 100 - NARZĘDZIA AGRESORA
  • Przegląd poznanych narzędzi
  • Wykorzystanie dystrybucji security LiveCD
 12. HACKING I SECURITY - SKĄD CZERPAĆ WIEDZĘ?
  • Witryny traktujące o bezpieczeństwie
  • Strony grup hakerskich
  • Grupy dyskusyjne

© 1997 - 2007 mOOm Kraków - usługi informatyczne - pozycjonowanie - Obsługa informatyczna firm