Usługi informatyczne

USŁUGI INFORMATYCZNE KRAKÓW - FIRMY INFORMATYCZNE W KRAKOWIE - SERWIS KOMPUTEROWY KRAKÓW - PROJEKTOWANIE STRON - POZYCJONOWANIE

mOOm - Outsourcing IT:

 


Jeśli jest coś czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu żebyśmy to robili; powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej - Henry Ford

Krótko mówiąc

Outsourcing jest nowoczesnym podejściem do zagadnienia zarządzania infrastrukturą IT polegającym na przekazaniu wszystkich lub wyselekcjonowanych zasobów zewnętrznej firmie.

Początki outsourcingu

Nazwa outsourcing pochodzi z języka angielskiego i jest skrótem od trzech słów: outside-resource-using. Oznacza ona korzystanie z zewnętrznych źródeł. I tak właśnie outsourcing polega na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.

Źródeł outsourcingu należy poszukiwać w Stanach Zjednoczonych sięgając do lat siedemdziesiątych. Jak większość innowacji podejście to objęło głównie sfery związane z zaawansowanymi technologiami informatycznymi. Głównym powodem powstania outsourcingu były bardzo wysokie koszty związane z dynamicznym rozwojem technologii oraz nieustannymi zmianami technicznymi.

Coraz więcej przedsiębiorstw zaczęło skupiać się na swojej podstawowej działalności przekazując pozostałe obszary działania specjalistycznym firmom. Oczywiście nie poprzestano tu tylko na outsourcingu IT, również płace, księgowość, kadry czy usługi transportowe zaczęto przekazywać firmom trzecim.

Jak to działa?

Outsourcing polega na takim zorganizowaniu firmy, aby większość obciążających ją rutynowych działań odbywała się pod kontrolą wyspecjalizowanych firm współpracujących. Firma z reguły wybiera sobie głównego dostawcę pewnej usługi, a ten z kolei znajduje sobie tylu pracowników lub poddostawców, aby sprostać potrzebom swojego klienta na wymaganym poziomie.

Outsourcing polega na uwolnieniu środków i zaangażowanie ich w podstawową działalność firmy. Problemem przestaje być sprzęt wykorzystywany okresowo lub pracownicy, których rola sprowadzała się do nadzoru raz lub dwa razy w tygodniu. Wszystkie problemy polegające na zapewnieniu optymalnego działania sprzętu spadają na firmę świadczącą usługi.

Coraz większe korzyści wynikające z takiej współpracy doceniają w ślad za dużymi również średnie i małe przedsiębiorstwa. Zwłaszcza w najmniejszych firmach, gdzie jednostkowy koszt zatrudnienia informatyka jest wysoki w stosunku do wartości sprzętu IT korzystne jest przekazanie nadzoru nad sprzętem zewnętrznej firmie.


© 1997 - 2007 mOOm Kraków - usługi informatyczne - pozycjonowanie - Obsługa informatyczna firm